Mas de Montjoi de baix

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Foto de Joan Reixach i Coral (AMR, Col·lecció Reixach).
Vista general del mas de Montjoi de baix.
Àrea de treball i accés principal al mas

El mas de Montjoi de baix és una edificació civil fortificada situada a la vall de Montjoi, en un replà enlairat a la dreta de la riera. Des de fa temps el conjunt està abandonat i l’estat de runa avança progressivament.

L’edifici té planta rectangular i està format per diferents cossos que conformen diverses fases constructives estructurades a l’entorn d’una torre. Aquesta estructura és la més antiga del conjunt és de planta quadrada i mesura 6 metres de costat per uns 18 metres d’alçada. A la part superior s’hi pot identificar una línia de merlets, molts d’ells tapiats. Sota d’aquests, a la cara de migdia, hi ha tres espitlleres fetes amb rajoles. A la mateixa cara hi ha dues finestres més, obertes a diferents nivells i un rellotge de sol. La torre compta amb 4 nivells diferents dels quals només es pot accedir a l’inferior, a nivell de terra. Dins s’hi poden veure dos grans basis de pedra. Als nivells superiors actualment no es possible accedir-hi ja que l’escala de la façana principal, que servia per entrar a la torre i al pis superior del mas, es troba parcialment enfonsada. La torre presenta importants danys estructurals, el més evident és una esquerda vertical a la part central de les seves cares.

La part més moderna de la masia és la que es troba a la dreta de la torre. Aquesta conserva gran part de la coberta i es pot accedir a les dues plantes ja que encara conserva gran part de la coberta. A la part de darrere hi ha les restes de la latrina. A uns 50 metres al nord, a tocar del camí d’accés, s’alça un edifici amb uns dipòsits a l’interior. L’àrea de treball en canvi es troba a l’esquerra del mas. En aquest cos de la masia encara es pot veure el tancat pel bestiar i en una habitació contigua un molí i un trull.

A la paret de feixa de l’entrada, vora del safareig, hi ha una llosa de marbre blanc encastada a l’estructura. Alguns estudiosos l’han identificat com un fragment de l’ara de l’església del Madrigul, l’assentament d’època alt medieval a la vall de Montjoi. Una de les possibles localitzacions d’aquest cenobi seria en aquesta ubicació encara que no se n’identifica cap resta.

La construcció de masia data del segle XVI i al XVIII s’hi fa una reforma on s’hi afegeixen diversos cossos. L’edificació de la torre és força anterior a l’edifici principal.

Localització[modifica]

Coordenades[modifica]

  • UTM: X=518370 Y= 4678510


Mapa[modifica]


Nivell de protecció[modifica]

A. Protecció integral.

Objectes de protecció:

  • La torre amb tot els seus valors visibles: volum, tècnica constructiva, elements defensius, obertures originals.
  • Altres possibles elements de la torre, actualment no visibles, recuperats en intervencions prèvies de prospecció arquitectònica.
  • Tot el subsòl de l’àrea sobre la qual s’aixeca la masia es considera zona amb potencial arqueològic.
  • Elements constructius aïllats formant part de qualsevol estructura del conjunt de la masia.
  • Pel que fa referència a la masia seran d’aplicació les determinacions del Catàleg de masies i cases rurals.