La piscina municipal

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
La piscina de Roses

Des del 21 de juny de 2006 Roses disposa d'una piscina municipal coberta, un equipament llargament esperat, construït a la carretera del mas Oliva al costat del pavelló per a que els ciutadans de Roses en gaudeixin tot l'any sense haver-se de desplaçar a altres municipis.


La construcció de la piscina[modifica]

El 30 de setembre de 2002 es va constituir una comissió d'estudi encarregada d'elaborar la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació del servei públic de Piscina Coberta Municipal. Aquesta comissió estava formada per:

  • Alcalde: Carles Pàramo Ponsetí
  • Regidors: Pere Juanola Gonzàlez i Francesc Sastre Sànchez
  • Cap d'esports: Lluís Noguer Brugat
  • Interventora municipal: Teresa Hermida Martín

El 16 d'octubre de 2002, la comissió aprovà la memòria justificativa, el projecte de gestió i el règim jurídic de la prestació del servei públic de Piscina Coberta Municipal. I el 14 de febrer de 2003 el Ple municipal va aprovar els estatuts i la creació de la Societat Limitada Municipal PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL.

Inicialment, els esforços d'aquesta nova societat municipal varen anar encaminats al disseny de l'equipament, amb un treball conjunt entre els tècnics municipals i l'equip d'arquitectes Villasís i associats SL, per tal de realitzar un projecte executiu adequat i adaptat a la realitat esportiva de la vila de Roses i a les futures necessitats. Aquesta fase es va anar conjunta amb el procés de construcció, al final del qual Roses disposa d'un complex esportiu modern i confortable, concebut pensant en l'usuari, en la qualitat de l'ambient, la ventilació, la llum natural i l'acústica.

Amb la inauguració de la Piscina Municipal de Roses, el 21 de juny de 2006, es va posar en marxa l'equipament i es va iniciar l'etapa d'explotació, amb la finalitat de dur a terme una gestió eficaç que repercuteixi en un bon servei per a tots els ciutadans i ciutadanes de la vila i de l'àrea d'influència.

A l'apartat “Compromís de qualitat” s'hi pot veure com l'objectiu de l'empresa és oferir un servei esportiu de qualitat, amb una oferta àmplia d'activitats i serveis, amb un personal professional i capacitat, amb uns espais nets, confortables i ben mantinguts, amb un tracte personalitzat...

La societat està regida i administrada per un Consell d'administració, l'any 2011 va ser format per

  • Presidenta: Magda Casamitjana Aguilà
  • Conseller delegat: Gaspar Gallego Gonzàlez
  • Vocals: Carles Ferrer Casademont, Fernando López Sánchez, David Beltrán Blanco, Mònica Camps Garrido, Pere Juanola Gonzàlez, David Pujol Villar i Francesc Xavier Calatayud Sala
  • Secretari: Francisco Luís Muñoz Cameo
  • Interventor: Ernest Ruiz Garcia.

Qui són els usuaris?[modifica]

Els treballadors quan se'ls pregunta pel tipus d'usuaris diuen que sovint es troben amb usuaris que venen a la instal·lació sabent el que volen (mantenir-se en forma, aprimar-se, fer salut...), però sense tenir tan clar com fer-ho. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de promoure una activitat física saludable, sense riscos i apropiada a les necessitats i possibilitats de cadascú, es posa a disposició dels abonats i de forma totalment gratuïta el servei d'assessorament.


Enllaços[modifica]

Piscina municipal