Construccions del Pla de les Gates

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Construccions situades a llevant del pla

Les construccions del pla de les Gates són dues edificacions situades a la banda de llevant del pla, en un punt on el terreny fa una lleu pendent. Aquestes es troben en un estat de conservació força dolent i estan envoltades de molt d’enderroc. Les restes de reformes modernes tampoc milloren la seva conservació ja que les parets estan construïdes sense seguir una línia recta i les pedres tampoc formen filades. Les barraques van ser construïdes de forma tant poc acurada que inclús, en algun sector, s’hi observen filades fetes amb caixes de plàstic, apilonades, reomplertes de pedres. Les estructures que es poden contemplar actualment al pla de les Gates són de factura moderna, fruit d’una reforma que segurament va eliminar les antigues construccions que ocupaven el pla per aprofitar-ne les pedres. Aquestes antigues estructures eren conegudes pels rosincs com les Barraques de la Pesta o de la Puda.

Les barraques de la pesta[modifica]

El paratge del pla de les Gates hauria estat utilitzat d’antic com a lloc on es confinaven els mariners amb malalties contagioses procedents dels vaixells que ancoraven en el port de Roses. La tradició popular explica que en aquests barracons s’hi haurien reclòs els malalts de pesta i així s’haurien evitat contagis. És per això que aquestes podrien haver estat contemporànies a l’any de la Pesta, el 1348. Tot i així, podrien ser posteriors ja que hi ha notícies d’una altra greu epidèmia l’any 1588, en el que la Vila de Roses va haver-ne de lamentar greus conseqüències. Tot fa pensar que la riera que baixa des del pla de les Gates porta el nom del rec de la Quarantena en relació amb la ubicació del campament de reclusió de malalts infecciosos situat a dalt.


Localització[modifica]

Coordenades[modifica]

  • UTM: X= 517425 Y=4679300


Mapa[modifica]


Nivell de protecció[modifica]

B. Protecció bàsica.

Objectes de protecció:

  • La volumetria de cada construcció conservada
  • El patró de distribució de les construccions conservades
  • Les característiques tècniques i morfològiques originals
  • Les connotacions d’ús han de configurar un fons de referència que n’asseguri la preservació del testimoni cultural implícit
  • Àrea de protecció al voltant de les construccions amb un radi de 50 m en totes direccions
  • En el cas d’haver de fer moviment de terres caldria aplicar un nivell d’intervenció arqueològica C a l’àrea de protecció delimitada.