Casa Mallol

De Rosespedia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
CA | ES | EN | FR
Façana de la casa Mallol
L'actual plaça Catalunya amb la casa Mallol en construcció / Fons Mariona Giró- Autor: B. Fonolleras
La casa Mallol va ser construïda pels mestres d'obres Angel Marés Fonseya i el seu fill Joan Marés i Marés l'any 1906 seguint l'estil modernista, plenament en voga durant aquesta l'època. És un dels pocs exemples d'aquest tipus d'arquitectura dels que disposa Roses. La casa Mallol pertany al petit grup d'edificis que es conserven de l'eixample que a finals del segle XIX, principis del XX, es va construir a primera línia de mar.

La casa la va fer construir el metge de Barcelona Joan Mallol Padrosa, originari de Cadaqués, per tal d'estiuejar-hi amb la seva família. Aquest edifici també ha rebut el nom de Casa Cambó per la relació sentimental del polític i mecenes català, Francesc Cambó, amb la filla dels Mallol, la Mercè, amb qui es va casar el 1945 a Buenos Aires.


L'edifici està format per una planta baixa, dos pisos i una terrassa. A la façana es reconeixen els diferents nivells. L'accés principal el forma una porta d'arc trilobulat resseguit per una motllura i es troba a la dreta de la façana. La porta és a dos batents i té un portelló. A l'altra banda de la planta baixa hi ha una dues finestres balconeres amb una reixa de forja decorada amb motius florals.

Des de fora es pot veure com al primer pis hi ha una tribuna poligonal, a la banda dreta, i un balcó corregut amb barana de ferro forjat i obertures decorades amb frisos de decoració vegetal. Al pis superior hi ha una galeria de doble finestra geminada sobre un ampit decorat amb un relleu floral. Els arcs de les finestres són de ferradura i estan sostinguts per columnes. La façana està rematada amb un element que sobresurt a mode i imitació d'una torre. Aquest és una motllura en forma d'arc mixtilini acabat en dues volutes i una palmera que el culmina. Al centre hi ha un medalló amb l'any de construcció.

Dins de l'edifici, l'escala és l'element central. Aquesta condiciona la distribució de la planta baixa i dóna accés a les plantes superiors. La barana és de ferro forjat i presenta formes complexes. Les parets de l'interior estan pintades seguint la línia decorativa modernista pels pintors Garcia Ballesteros, de Barcelona. Els sostres també estan decorats amb motius florals. Les pintures murals han estat restaurades.

De l'eixample de finals del segle XIX, principi del XX, del que aquesta casa formava part encara en són testimoni la casa Ramon Rahola, la casa Mates, la casa del Marquès de Llinàs i la casa Canals.


La finca va ser adquirida per l'Ajuntament l'any 1979 i va ser restaurada el 1985. Actualment la casa Mallol acull les dependències de l'Ajuntament de Roses.


Localització[modifica]

Plaça Catalunya, 12.


Coordenades[modifica]

 • UTM: X: 514525 Y:4679225


Nivell de Protecció[modifica]

B. Protecció bàsica.

Objectes de protecció:

 • La integritat de la façana
 • Elements ornamentals de l'interior
 • L'alçada reguladora i el nombre màxim de plantes queden determinats en els paràmetres d'aplicació de la clau que li correspon al POUM
 • Les ampliacions en alçada compliran les següents condicions:
  • Es retiraran un mínim de 1,5 metres del pla de la façana existent.
  • Les zones de les mitgeres que quedin descobertes hauran de tenir tractament de la façana.
  • Els colors dels elements de façana seran els admesos a la normativa de cada zona.


Referències[modifica]

J.M. Barris, "Casa Mallol, el centenari" a Revista de la Festa Major de Roses 2006, p. 6-9.


Enllaços externs[modifica]
Casa Mallol

1906 / Modernista / Àngel Marés Fonseya y Joan Marés Marés, maestros de obras


Vivienda de veraneo de estilo modernista que mandó construir el médico de Barcelona Joan Mallol Padrosa, originario de Cadaqués. Este edificio ha recibido también el nombre de Casa Cambó por la relación sentimental del político y mecenas catalán, Francesc Cambó, con la hija de los Mallol, Mercè, con quien se casó en 1945 en Buenos Aires. Destaca por el esmerado trabajo de la fachada, con una estructura compleja. Por un lado, se organiza verticalmente, por el lado izquierdo, con la puerta de acceso trilobulada, una lograda tribuna y un coronamiento de piñón ondulado que se enriquece con un medallón con la fecha de construcción y una palmera. Por el otro, la decoración de la parte derecha de la fachada se dispone horizontalmente, ya sea con una fila de ventanas, con un largo balcón o con una galería de doble ventana geminada. Además, destaca por el excelente trabajo de forja y la delicada decoración floral. Cabe destacar que esta vivienda es uno de los pocos ejemplos locales que cuenta con importantes pinturas murales, obra de los pintores Garcia Ballesteros, de Barcelona. Fue adquirida por el Ayuntamiento en 1979 y restaurada en 1985 para convertirse en su sede noble.Casa Mallol

1906 / Modernista / Àngel Marés Fonseya and Joan Marés Marés, master builders


A summer residence in the modernista style built for the Barcelona doctor, Joan Mallol Padrosa, originally from Cadaqués. The building was also known as Casa Cambó due to the romantic relationship between the Catalan politician and cultural patron, Francesc Cambó, and Mallol’s daughter, Mercè, who were married in Buenos Aires in 1945. It is noted for the care taken over the façade, with its complex structure. On the one hand, it is organised vertically, on the left side, with a trefoliated entrance door, a projecting bay and crowned by an undulating gable that is embellished with a medallion bearing the date of construction and a palm frond. While the decoration on the right side of the façade is arranged horizontally, having a row of windows, with a large balcony or gallery with bifora windows. Also notable is the superb wrought iron work and delicate floral decoration. It should be noted that this house is one of the few local examples that has important mural paintings, work of the painters Garcia Ballesteros, of Barcelona. It was acquired by the Town Council in 1979 and restored in 1985 to become its ceremonial headquarters.Casa Mallol

1906 / Moderniste / Àngel Marés Fonseya et Joan Marés Marés, maîtres d'œuvre


Habitation de villégiature de style moderniste construite par le médecin barcelonais, Joan Mallol Padrosa, originaire de Cadaqués. La bâtisse a aussi été appelée Casa Cambó en raison de la relation sentimentale entre le politicien et mécène catalan, Francesc Cambó, et la fille des Mallol, Mercè, avec qui il se maria en 1945 à Buenos Aires. Elle se distingue par le travail soigné exécuté sur la façade à structure complexe. D'une part, celle-ci s’organise verticalement, du côté gauche, avec la porte d'accès trilobée, un oriel très réussi et un couronnement à pignon ondulé, enrichi d'un médaillon avec la date de construction et d’un petit palmier. D'autre part, la décoration du côté droit de la façade est disposée horizontalement, que ce soit avec une rangée de fenêtres, avec un long balcon ou avec une galerie à double fenêtres géminées. L'excellent travail de ferronnerie et la délicate décoration florale sont aussi remarquables. À noter enfin que cette maison est l’un des rares exemples au niveau local à disposer d'importantes peintures murales réalisées par les peintres Garcia Ballesteros de Barcelone. Elle fut acquise par la municipalité en 1979 et restaurée en 1985 pour en faire le siège de la mairie.